Karl Silberbauer

''Toen dr. Wiesinger mij op 15 oktober verteld had dat hij nog niet klaar was met deze zaak, had hij al geweten dat inspecteur Karl Silberbauer, die verbonden was aan het hoofdbureau van het eerste politiedistrict, bekend had dat hij belast was geweest met de leiding van de politiepatrouilles in Amsterdam, dat hij persoonlijk Anne Frank en haar huisgenoten op de bovenverdieping van het Amsterdamse huis gearresteerd had op de morgen van die 4e augustus 1944.''

Na de overgave van Duitsland was Silberbauer uit Nederland gevlucht en naar Wenen Teruggekeerd. Hij moest zich in 1952 aan een zuiveringsproces onderwerpen (hij is in 1943 bij de SS gegaan) toen hij weer bij de politie wilde. Hem kon niets ten

laste worden gelegd en hij kwam weer in dienst als inspecteur. Enige tijd daarna heeft Silberbauer zich tegen een collega beklaagd over dat hij een beetje in moeilijkheden zat in verband met dat geval Anne Frank. Deze collega gaf dit verhaal door aan de Oostenrijkse krant, waarna alsnog een groot onderzoek werd ingesteld. De Oostenrijkers konden niet bewijzen dat Silberbauer daadwerkelijk had meegewerkt aan het wegvoeren van de familie Frank naar een concentratiekamp. Een vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat de arestatie van Anne Frank niet inhield dat Silberbauer zou worden gearresteerd of vervolgd als oorlogsmidadiger. Hij had een bevel opgevolgd en anders niets. Er werd wel een kleine straf opgelegd omdat de man het geval Anne Frank verzwegen had tegenover het zuiveringscomité.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                      Bron: Karl Silberbauer

Toen aan dr. Frank werd gevraagd een verklaring af te leggen tegen de man, zei hij dat de man die hen gearresteerd had alleen zijn plicht had gedaan en dat hij fatsoenlijk had opgetreden. ''Het enige dat ik vraag, zei de vader van Anne Frank, is dat ik de man niet meer hoef te zien.''

Hierna werd Silberbauer vrijgesproken van de aanklacht.