Daders in Nederland

Wanneer we kijken naar een tragische gebeurtenis, zoals de Holocaust, dan hebben we vaak de neiging om onze aandacht alleen te vestigen op de slachtoffers. Het is echter ook belangrijk om veel aandacht voor de daders te hebben. Daders zijn in de ogen van veel mensen altijd slecht. De misdaden die ze hebben begaan zijn onvergefelijk en ze moeten daar een gepaste straf voor krijgen. Nu kun je hier ook vraagtekens bij plaatsen. Waarom heeft die persoon die bepaalde misdaad begaan? Is hij gedwongen of heeft hij er zelf voor gekozen om die misdaad te begaan? In andere woorden; was het zijn keuze of die van iemand anders? In hoeverre is diegene dan schuldig voor wat hij heeft gedaan? Aan de hand van verschillende personen die we onder daders rekenen, gaan we kijken naar wat de achterliggende gedachte of motivatie is geweest voor bepaalde personen.

In het algemeen zien we binnen de Europese grenzen dat de Nazi's de ultieme daders waren die verantwoordelijk waren voor de Holocaust. Hieronder vallen de SS en de Reichssicherheitsdienst (RSD). De personen die hier van grote invloed zijn geweest op het verloop van de Holocaust hebben zo goed als allemaal de Wannseeconferentie bijgewoond in 1942. De mensen die deze conferentie bij hebben gewoond zijn allemaal gedood, overleden, veroordeeld of heben zelfmoord gepleegd. Slechts een paar van deze mensen zijn vrijgesproken of zijn later pas opgepakt en berecht.

In Nederland wordt de NSB als dader gezien. ZIj hebben samengewerkt met de Duitsers. De Duitsers waren niet zo'n grote fan van de NSB, maar zij bleven als enige kandidaat over om Nederland te kunnen besturen voor de Duitsers. Uiteindelijk kreeg NSB-leider Anton Mussert min of meer het gezag over Nederland onder Adolf Hitler.

Voordat de oorlog uitbrak was de NSB klein, maar deze partij werd tijdens de oorlog groter. Steeds meer mensen sloten zich aan bij deze Nationaal Socialistische Beweging. Dit was al snel de enige toegestane politieke partij in bezet Nederland; de andere politici vluchtten weg of werden gevangengenomen.

Naast de NSB was er de groep mensen waarvan er discussie is of zij als daders kunnen worden bestempeld. Per groep wordt nagegaan wat voor misdaden zij tijdens de oorlog hebben gedaan en wat voor rol zij hadden tijdens de bezetting in Nederland. De bedoeling is dat je begrijpt dat het begrip dader uit verschillende soorten daders bestaat met hun eigen misdaden.