De Holocaust


Op 30 januari 1933 komt Hitler aan de macht in Duitsland. De ideologie van Hitler en zijn partij, de NSDAP, was radicaal waarbij antisemitisme centraal stond. Hitler streef naar een Duits rijk, waar het Duitse volk samenleefden. 

 

De nazipropaganda zette zich af tegen het communisme, liberalisme en kapitalisme. Naast de radicale ideologie pleitte de partij voor gezondere leefomstandigheden. Daarentegen had Hitler in zijn boek Mein Kampf geschreven dat arische Duitsers übermenschen waren en Joden, slavische volken untermenschen.

 

(Bron propagandaposter nsdap. Tekst: ''Voor raad en hulp, wendt u tot uw plaatselijke partijafdeling.'')

 

 

 


In 1935 kondigde de NSDAP de Neurenberger Rassenwetten aan. De eerste wet is de ''Wet ter bescherming van het Duitse bloed en de Duitse eer.'' Deze wet verbood huwelijken tussen Joden en niet-joden. De tweede wet ontnam Joden hun burgerrechen. Ze kregen geen bescherming meer van de overheid en Joden mochten bepaalde beroepen niet meer uitvoeren. Om te bepalen wie Joods was werd er gekeken naar het aantal Joodse grootouders dat iemand had.

 

 

                                                                                                                        Bron: Neurenbergerwetten

 

Vanaf 1938 werd de haat tegen Joden zichtbaar met de eerste grootschalige pogrom tegen Joden en hun bezittingen, later Kristallnacht genoemd. Deze pogrom was een vergeldingsactie voor de moord op een Duitse diplomaat door een Joodse student. Tijdens de nacht van 9 op 10 november werden honderden synagogen, Joodse winkels en huizen vernield.

 

 

 

Na de Kristallnacht kwamen er meer anti-joodse maatregelen. Deze verbood hen om eigen bedrijven te hebben, openbare plekken te bezoeken en kregen zij een grote ''J'' in hun paspoort. Veel Joden besloten om te vluchten, naar Amerika, Canada en Europese landen.

Bron: Foto gemaakt na de Kristallnacht.

 

De Tweede Wereldoorlog begint met de Duitse invasie in Polen in 1939. Polen wordt opgedeeld tussen Duitsland en de Sovjet-Unie. Met de verovering op Polen werden ongever 3.5 miljoen Joden aan het Duitse rijk toegevoegd. De Joden werden gedwongen om in getto's te wonen. Zo werden de Joden afezonderd van de rest van de bevolking. De omstandigheden waren slecht in de getto's. Vanwege de slechte hygiene, weinig voedsel en een tekort aan medicijnen stierf een aantal Joden in de getto's.

 

Na de nederlaag in Rusland werd op 20 januari 1942 op de Wannseeconferentie een oplossing gezocht voor het ''joodse probleem''. De Nazi-top besloot om over te gaan op massale vernietiging van de Europese Joden. Als gevolg hiervan werden kampen als Auschwitz- Birkenau, Sobibor en Treblinka opgericht met als enige doel het vernietigen van de Joden. De omstandigheden in de kampen waren verschrikkelijk. Diegenen die niet sterk genoeg waren om te werken, werden meteen naar de gaskamers gestuurd. Daarnaast stierven veel gevangenen als gevolg van honger, ziekten of vermoeidheid.

  Bron: Auschwitz- Birkenau