De Holocaust in Nederland

Op 10 mei 1940 valt Duitsland Nederland binnen. Na vijf dagen geeft Nederland zich over. Koningin Wilhelmina vluchtte naar Engeland en na korte maar hevige gevechten gaf Nederland zich op 15 mei over. Hitler voert een burgerlijk bestuur in onder leiding van Arthur Seyss-Inquart. Hitler zag de Nederlanders als een ''verwant volk'' en hij hoopte de Nederlanders voor het nationaal- socialisme te winnen.  
 
In Nederland worden dezelfde wetten ingevoerd die vanaf 1935 al in Duitsland gelden. Vanaf dat moment betekent het voor de Joden dat ze steeds minder vrijheid krijgen.  Al snel mogen Joden geen winkels meer bezitten. Later mogen Joden niet meer naar openbare plekken zoals de bioscoop, het park of het zwembad en wordt er een avondklok ingesteld. Ook moeten de Joden voortaan een gele ster dragen zodat iedereen hen herkent als jood. Daarnaast moeten de Joden in een aparte wijk gaan wonen, in Amsterdam wordt dit de Joodsche Wijk. 
 
 
 Bron: Joodsche wijk in Amsterdam

Voor de Nederlanders werd het verboden om naar de radio te luisteren, en verdwijnt de persvrijheid. De enige soort van pers komt van de Nazi's waarin ze de jood zwartmaken en het nationaal- socialisme promoten.

                      

Bron: Filmposter, De Eeuwige Jood (linksboven). Toegangsontzegging voor Joden (rechtsboven).

 
Om er voor te zorgen dat deze wetten worden nageleefd stelt Hitler, in februari 1941, de Joodsche Raad op. De leiders van de Joodsche Raad dachten dat zij invloed konden uitoefenen, maar eigenlijk waren zij een instrument van de Nazi's. In 1942 werd bij Westerbork een doorvoerkamp voor Joden ingericht en later verschenen ook bij de Amersfoort en Vught Duitse kampen. De Joodsche Raad stuurden oproepen uit voor mensen die zich moesten melden om te ''gaan werken in Duitsland''. Eerst kregen de mannen en jongeren een oproep. Toen deze potentieel gevaarlijke groep eenmaal weg was, pakten de Nazi's de rest van de Joden op. Deze mensen wisten niet wat hen te wachten stond. Ze dachten dat ze naar Duitsland gingen om te werken. Hierom hebben veel Joden niet geprobeerd onder te duiken. Het kleine aantal Joden dat ondergedoken zat, werd alsnog opgepakt tijdens een razzia waarbij de Nazi's huizen helemaal ondersteboven haalden.
 
Het moderne en overzichtelijke bevolkingsregister waarin per stad stond wie er woonden, waar ze woonden en welk geloof ze aanhielden, maakte het mogelijk dat uiteindelijk 107.000 Joden vanuit Nederland vervoerd zijn naar Bergen- Belsen, Auschwitz en Sobibor.