Opdracht Helpers en Omstanders

Opdracht Helpers

Je gaat in tweetallen onderzoek doen naar afbeelding 1 t/m 12. De afbeeldingen en bijbehorende tabel is te vinden in het wordbestand. Bijlage opdracht helpers.doc (428446)

 

Stap 1: Voordat je begint met het onderzoek krijg je 3 minuten de tijd om per afbeelding te bedenken of de afbeelding bij het verzet hoorde of aan de kant van de Nazi’s. De antwoorden zet je in de tabel bij stap 1.

 

Stap 2: Wanneer je dat gedaan hebt ga je op het internet op zoek naar de personen/bedrijven op de afbeeldingen.  Hier krijgen jullie 25 minuten de tijd voor. Zorg ervoor dat je na de 25 minuten per afbeelding hebt ingevuld wat voor rol de persoon/het bedrijf had tijdens de oorlog en waarom hij of zij deze keuze maakte. De antwoorden zet je de tabel bij stap 2.

 

Stap 3: Nadat je per afbeelding hebt opgeschreven wat hij of zij heeft gedaan in de oorlog, ga je kijken of je nog steeds hetzelfde denkt over de antwoorden die je bij stap 1 hebt gegeven. De antwoorden zet je in de tabel bij stap 3.

 

Stap 4: Vervolgens kies je een van de afbeeldingen die je het meest aantrekt en schrijf je op waarom je deze afbeelding hebt uitgekozen.  Hier krijg je 5 minuten de tijd voor.

 

Stap 5: Daarna worden de uitkomsten klassikaal besproken.

 

Opdracht Omstanders

Opdracht 1

Deze foto is gemaakt door Lydia van Greetje Velleman.

  1. Bedenk twee redenen waarom Lydia deze foto zou hebben genomen?
  2. Wat zou de relatie kunnen zijn tussen Lydia en Greetje Velleman, het meisje dat naast haar zwaaide op de foto?

 

Opdracht 2

Bij de volgende opdrachten hoort het interview met Lydia van Nobelen- Riesouw.

https://www.youtube.com/watch?v=gFsg_ReL5VM

  1. Waarom keerden de omstanders niet tegen de man die ‘’pottekijkers’’ mishandelde?
  2. Welke redenen noemt Lydia waarom men niets deed om de Joden ?

 ‘’De schutting viel om met drie jongens erop, in de achtertuinvan de aangrenzende woning’’

  1. Bedenk waarom deze mensen besloten om te blijven en niet om te vluchten.
  2. Welke redenen noemt Lydia die de Joden deed beslissen om niet te vluchten?